You are currently viewing Post-COVID vezetés – 5 terület, amelyen hozzájárulhat a válság a jövő vezetőjének sikeréhez

Post-COVID vezetés – 5 terület, amelyen hozzájárulhat a válság a jövő vezetőjének sikeréhez

Az elmúló Covid-19 válság fénysebességgel gyorsítja a munka és az üzleti világ változását, és izgalmas terepet kínál azoknak, akik a krízisben nemcsak a küzdelmeket, hanem a lehetőségeket is meglátják. Hogyan nézhet ki a post-COVID vezetés? A világjárvány krízise drasztikus változásokat hozott: az emberek, amennyire csak lehetséges, otthon maradtak, home office-ban dolgoztak vagy elveszítették munkahelyüket ill. ügyfélkörüket.

Senki sem tudja, meddig tart ez az állapot, hiszen a korlátozó intézkedések (részleges) feloldása nem jelenti azt, hogy ne kellene valamilyen újabb fordulatra számítanunk. A világ még inkább bizonytalanná és ingataggá vált. Ma már nemcsak azt mondhatjuk el, hogy „egy biztos van, a változás”, hanem azt is, hogy a változás egyre gyorsul. Szinte a váratlan változás válik megszokottá. Aki az üzleti világban vagy éppen a hétköznapi életében jól reagál a váratlanra, a változásból előnyt tud kovácsolni, az tud hosszú távon is sikereket elérni.

Kevesen tudják megválaszolni, hogy miként lehetünk erre képesek. Érdemesebb először máshova helyezni a fókuszt: Tegyük fel, hogy sikerült túljutnunk a covid-19 okozta válságon, sőt az előnyünkre is sikerült fordítani azt. Mi lenne a legapróbb jele, amit majd ekkor észreveszel? És még mi? Mi az, amit megtettél ezért a sikerért? Mit üzennél a jelenlegi énednek?

Röviden néhány olyan területre világítok rá, amelyekben a válság pozítív hatását ismerhetjük fel, és amit a sikeres vezetők ki is használhatnak, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból és csapatukból.

1. Átalakuló értékek a post-COVID vezetésben

A koronavírus válság olyan mint egy hatalmas nagyító. Amit korábban normálisnak tartottunk, amit eddig dogmaként fogtunk fel, vagy ami felett szemet hunytunk azt most mind megkérdőjelezzük és vizsgálat tárgyává tesszük. Kiderülnek a valós prioritások, valós alapértékek és az is, hogy miként viszonyultuk ezekhez.

A kényszerű lemondás és a társadalmi elszigeteltség lehetővé teszi az emberek számára, hogy jobban tudatában legyenek egymásnak. A kézzel fogható javaink helyett pedig az immateriális javak értékelődnek fel: egészségünk, kapcsolataink, időnk, szabadságunk, hitünk. Egy cégben vagy szervezetben pedig az ún. soft skillek (pl. empátia, nyílt kommunikáció, tudásátadás képessége, felelősségvállalás, megoldásfókusz stb.) felértékelődését éljük meg.

2. A bizonytalanság a kreativitás szabadságát (is) jelenti

Senki sem tudja, mi lesz holnap. Egész vállalatoknak nagyon rövid időn belül át kellett váltaniuk a távmunkára, valamint a digitális és virtuális kommunikációra. A valami újra való váltás mindig bizonytalanságot okoz. Megláthatjuk azonban az érme másik oldalát is: a bizonytalanságban szabadságot kap a kreativitás, az új ötletek, az együttműködések új formája.

3. Kontroll helyett bizalom

Amikor a vállalatok a válság hatására home office-ba küldték alkalmazottaikat, kénytelenek voltak bizalmat is szavazni a munkatársaknak és lemondani a személyes kontroll eddigi gyakorlatáról. Nagyon sokan eddig nem tapasztalt mértékű autonómiát és felhatalmazást kaptak ill. elnyerték a bizalom előlegét. Látható, hogy mindez jól működik. Amit eddig a vezetőknek a felhatalmazó vezetésről tanítottak, most kénytelenek voltak élesben kipróbálni és megtapasztalni. Érdemes lenne átmenteni ebből minden jól megfontolt és bevált gyakorlatot a válság utáni időkre is.

4. Tudatossabb és összpontosított kapcsolattartás egymással

A válsággal a kapcsolattartás és a munkával összefüggő interakció is rapid változást élt meg. A videohívások során az emberek kevésbé hajlamosak egymás szavába vágni, tudatosabban figyelnek és jobban közelítenek egymáshoz, mint egy fizikai találkozó esetében. Erre a tapasztalatra biztosan érdemes építeni a most kibontakozó realitásban is.

5. A felkészülés belül kezdődik

Az egyre gyorsuló változással proaktívan együtt élni, a változást proaktívan kezelni nem lehet csupán külső eszközökkel. Nem elegendő csupán a járványveszélyt minimalizáló munkahelyek kialakítása vagy informatikai fejlesztések véghezvitele. A felkészülés a szemléletváltással, sok belső munkával és fejlődéssel kezdődik. Különösen a vezetők számára elengedhetetlen a saját igényeik felismerése: fizikailag, mentálisan és érzelmileg.

Az üzleti életben gyakran tetten érhető pazarláshoz hasonlít, amikor kizárólag a kognitív képességeinket, objektivitásunkat vetjük latba ahelyett, hogy belső erőforrásaink kihasználásával, kreativitásunk, intuícióink komolyan vételével is felvérteznénk magunkat. A belső sokszínűség felismerése megkönnyíti a vezetők számára az emberek közötti különbségek elfogadását, és jobban megbecsülik azt, amit az egyének tesznek hozzá munkájuk és személyiségük által egy sokszínű csapat működéséhez és eredményeihez.

A működési mechanizmusaink, érzelmeink és hiedelmeink feltárása és tudatosítása vagy megváltoztatása mindinkább reziliensé tehet bennünket és vállalkozásunkat a válsággal szemben.

Neked mi az, amit a válság tanított meg és a jövőben is alkalmaznád a post-COVID vezetésben, vagy személyes életedben?

Abban tudlak támogatni, hogy mind magánéletedben, mind az üzleti életben könnyebben megbirkózz az ingatag helyzetekkel, és sikeresebben vészeld át a gyors változásokat. Ha érdekel a téma vagy szeretnéd fejleszteni magad ezen a területen, keress fel személyesen vagy elérhetőségeimen.

Vélemény, hozzászólás?